O nás

WAY 2 LOGISTICS, s.r.o. je slovensko - belgickou spoločnosťou, ktorá vznikla 25.04.2006 ako partnerská firma dopravnej spoločnosti CASTELEIN LOGISTICS NV so sídlom v Belgicku. Tá sa zaoberá prepravou tovaru po krajinách EU od roku 1964 a svojou ústretovou politikou voči svojím zákazníkom a zamestnancom, si vydobila stabilnú pozíciu na trhu.Zámerom majiteľov firmy WAY 2 LOGISTICS s.r.o. je vybudovať na Slovensku stabilnú, prosperujúcu a etablovanú spoločnosť, v ktorej je zabezpečená kontinuita a maximálna spokojnosť svojich zákazníkov. Nezabúdame ale ani na našich zamestnancov. Máme veľkú úctu voči naším pracovníkom, pretože predstavujú neoddeliteľnú súčasť našej firemnej rodiny.

Uvedomujeme si, že bez kvalitnej spolupráce medzi zamestnancom a zamestnávateľom nie je možné vybudovať spoločnosť so stabilným rastom, a preto sa im snažíme ponúknuť kvalitné pracovné i finančné podmienky, aby sa mohli plne sústrediť na plnenie svojich pracovných úloh a boli v našej firme spokojní. Len vtedy sa stane WAY 2

LOGISTICS s.r.o. silnou firmou a partnerom na európskom trhu dopravcov. Sme presvedčení, že daný cieľ sa nám darí napĺňať a ďalej rozvíjať.

 

Aktuality

AKTUÁLNE VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE VO FIRME WAY 2 LOGISTICS:

- Vodič MKD

Ekológia

The Blue Solutions je firemná politika hlásajúca dosiahnutie ekonomického úspechu prostredníctvom ekologicky šetrného prístupu. Čítať viac...